SENZOROVÉ NOTOVÉ TABULE

Výuka hudby a zpěvu z notového zápisu

Chcete, aby zazněla Vámi napsaná nota? Nabízíme Vám pomůcku, která dětem přiblíží vztah mezi napsanou notou a znějícím tónem. Melodický úryvek zapíšete křídou na notovou tabuli. Dotknete-li se každé jednotlivé noty, rozezní se příslušným tónem.

Chcete zahrát současně celý akord? Zapíšete libovolný akord, prsty se současně dotknete not a uslyšíte zvuk zapsaného akordu. 

Notová tabule SNT 36/F je vhodná k výuce hudební nauky na všech stupních ZŠ a ZUŠ. Také se velmi osvedčila v mateřských školách a všude tam, kde chceme hrát nebo zpívat z notového zápisu.


Chcete zrychlit přípravu notového zápisu? Připevněte na svoji senzorovou notovou tabuli námi dodávané fólie s notovým zápisem. Na výběr máte fólie s písničkami nebo se stupnicemi. Pokud vlastníte předchozí model SNT, který neumožňuje uchycení fólií, upravíme Vám jej. 


Polyfonní notové tabule jsou doplněny elektronickým metronomem, který slouží jako vodítko časového průběhu zapsané melodie.

Senzorová notová tabule byla před zahájením výroby používaná půl roku na MŠ, ZŠ a ZUŠ s velkým úspěchem u dětí i učitelů. Jsme přesvědčeni, že s naším výrobkem budete spokojeni i Vy.

Nabízíme dovoz výrobku až do školy nebo bytu s odborným předvedením a podáním všech informací v kterémkoliv místě naší republiky za paušální poplatek.

Copyright © HUTON, Všechna práva vyhrazena.