Senzorová notová tabule v praxi

Hlavním cílem této notové tabule je vytvoření potřebných asociací mezi polohou zapsané noty v osnově a její výškou, případně mezi tvarem noty a délkou tónu. Metodika výuky bude jiná v základní škole, kde u žáka není předpoklad aktivní instrumentální hry, jiná v mateřské škole a jiná v základní umělecké škole, kde hra na hudební nástroj nebo zpěv je prvořadým cílem. Ve všech případech by však klíč k úspěchu měl být v aktivním zpěvu směřujícím až ke zpěvu z listu.

A jak hodnotí zkušenosti s tabulí SNT učitelé?

Pro úspěšné zvládnutí začátků výuky s touto učební pomůckou se s Vámi chci rozdělit o některé zkušenosti získané za dobu jednoho roku. Zároveň se zmíním i o některých technických detailech souvisejících s využitím notové tabule. Zkušenosti jsem získal při výuce hudební nauky v základní umělecké škole, při práci s dětmi různého věku, počínaje přípravnou hudební výchovou a konče výukou žáků sedmého ročníku I.stupně. Notovou tabuli jsem používal i při výuce patnáctiletých žáků na gymnáziu.

Učitel si podle vlastní úvahy musí vybrat potřebné úseky. Na všech školách by látka aplikovaná na senzorové notové tabuli měla tvořit maximálně 30% objemu výuky, přičemž by měla být provozována aktivním vokálním projevem žáků, tedy zpěvem. Znějící notová tabule může být využívána i na školách vyššího typu, kde mohou být za její pomoci ozvučeny například i složité harmonické spoje. Vlastní tvůrčí fantazii se při využití této učební pomůcky meze nekladou. Výhodnější je práce v menších skupinách asi do počtu patnácti žáků. Ve větších skupinách je nutné vyučování přizpůsobit tak, aby žáci neztráceli pozornost a byli ve stálé aktivitě.

Základním účelem notové tabule je ozvušení notového zápisu. Noty, které zapíšeme na notovou tabuli, můžeme ozvučit, což je umožněno podélně umístěnými spínacími drahami v místě linek a mezer (včetně pomocných). Ozvučení provádíme dotykem prstů v místě zapsané noty, za současného držení dotykové sondy. Zpočátku je ozvučení zapsaného notového zápisu pouze orientačním vodítkem směřujícím k podvědomému seznámení vztahu mezi polohou zapsané noty a délkou tónu. Dobře se osvědčilo průběžné sledování hromadně zpívané melodie ukazováním pohybu melodie v notovém záznamu na senzorové notové tabuli nejprve s učitelem, potom některým pokročilejším žákem hrajícím na hudební nástroj.

Copyright © HUTON, Všechna práva vyhrazena.